DMA Vikaspuri Hastal

Chairman

Shri. A Radhakrishnan Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 503, LIG Flats, Hastsal New Delhi 110059 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 9811016023

Email: anthur.radhakrishnan@gmail.com


Vice Chairman

Mr.G.Remasan

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 48B, Raksha Vikas Apt, Vikaspuri New Delhi 110059 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 9873271632


Secretary

Mrs. Jessy Baby

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 813 LIG Flats, Hastsal New Delhi 110018 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 9560388821/9310685360,

Email: babyjessy68@gmail.com


Joint Secretary

Mr. Vamadevan

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 190, SITE-III, Vikaspuri New Delhi 110018 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone:7838437330 , N/A

Email: vamanair@yahoo.com


Joint Secretary

Shri Rohit R Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 539, DDA Flats, Group-I, Hastsal Nw Delhi 110018

Phone: 9643883463

Email: rohitrnair539@gmail.com


Treasurer

Shri. Suresh Divakaran

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 80 C, JG-III, Vikaspuri New Delhi 110059

Phone: 9999579203

Email: sureshds11@gmail.com


Joint Treasurer

Shri. Nikhil S. Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 423, Group 1, Hastsal New Delhi 110059 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 8506842653

Email: nikhilnair395@gmail.com


Internal Auditor

Shri M G Rajasekharan Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 96 Paramarth Apart. Vikaspuri New Delhi 110018

Phone: 9810073105

Email: rajnair28@gmail.com

Women’s Wing Convener

Ms. Sreelatha Gopinath

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: KG-2/375, Vikaspuri New Delhi 110018


Women’s Wing Joint Convener

Mrs. Geetha Anil Kumar

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 476, LIG flats, Hastsal New Delhi 110059

Phone: 7836023320
Women’s Wing Joint Convener

Mrs. Tessy Mathew

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 684, Group-III, Hastsal New Delhi 110059 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 8368235780